داوران

داوران نشریات
ما در دانشگاه اصفهان معتقدیم که بررسی همتایان زیربنای حفظ کیفیت و یکپارچگی تحقیقات علمی است. ما می‌خواهیم هر کاری که می‌توانیم برای حمایت از بازبین‌ها (که گاهی اوقات به عنوان "داور" نیز شناخته می‌شوند) و به رسمیت شناختن سهم آنها انجام دهیم. به همین دلیل است که ما این دستورالعمل ها را ایجاد کرده ایم. آنها بخشی از هدف گسترده‌تر ما برای تسهیل تجربه مرور برای مجلات هستند - و به حفظ یکپارچگی تحقیقاتی که منتشر می‌کنیم کمک می‌کنند.
 
بررسی همتا چیست؟
بررسی همتایان برای ارزیابی اعتبار، کیفیت و اغلب اصالت مقالات برای انتشار طراحی شده است. هدف نهایی آن حفظ یکپارچگی علم با فیلتر کردن مقالات نامعتبر یا بی کیفیت است.
از دیدگاه ناشر، بررسی همتا به عنوان فیلتری برای محتوا عمل می کند، مقالات با کیفیت بهتر را به مجلات با کیفیت بهتر هدایت می کند و بنابراین برندهای مجلات را ایجاد می کند.
اجرای مقالات از طریق فرآیند بررسی همتا به ارزش آنها می افزاید. به همین دلیل ناشران باید مطمئن شوند که بررسی همتایان قوی است.سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب