انتشار

فرآیند انتشار
پس از پذیرش، ما مقاله شما را در اسرع وقت منتشر می کنیم.
ما مقاله شما را در سریع ترین زمان ممکن به صورت آنلاین منتشر می کنیم و سپس مقاله شما را به یک شماره آنلاین اختصاص می دهیم.
به محض انتشار مقاله شما به صورت آنلاین، به شما اطلاع خواهیم داد. این شامل تاریخ انتشار آنلاین و DOI خواهد بود.
شروع به اشتراک گذاری مقاله خود کنید
 زمان انتشار ممکن است بسته به مجله متفاوت باشد. همه مجلات شماره های خود را به صورت چاپی منتشر نمی کنند.
 
چک لیست انتشار شما:
برای اطمینان از انتشار سریع مقاله خود را در اسرع وقت بررسی و بازگردانید
مقاله خود را از طریق فرآیند انتشار دنبال کنید
در نهایت، به یاد داشته باشید که مقاله خود را با همکاران و همسالان خود به اشتراک بگذارید
 
ویرایش، تصحیح و حروفچینی
ما مقاله شما را برای سبک و گرامر کپی می کنیم، سپس پیوندی به اثبات مقاله شما ارسال می کنیم.
برای کمک به انتشار سریع، لطفاً در اسرع وقت مقاله خود را به دقت بررسی و برگردانید .
سپس مقاله شما را برای انتشار تایپ می کنیم.
 برخی از عناوین قبل از مرحله اثبات مقاله حروفچینی را انجام می دهند. برخی از عناوین شامل بررسی ویرایشگر پس از اثبات نویسنده استسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب