صدور مجوز

چرا حق نسخه برداری و صدور مجوز مهم است؟

کپی رایت قانونی است که به صاحب اثر این حق را می دهد که بگوید دیگران چگونه می توانند از آن استفاده کنند.

مجوزهای حق چاپ به جزئیات حقوق انتشار، توزیع و استفاده از تحقیق می پردازند.

  مقاله باید تحت یکی از مجوزهای Creative Commons به منظور رعایت شرایط دسترسی آزاد در دسترس قرار گیرد

مجوزهای  Creative Commons: CC-BY

CC-BY-NC

CC-BY-NC-ND 

وب سایت Creative Commons  نحوه عملکرد این مجوزها را توضیح می دهد.

سیاست های حق چاپ بسته به ناشر و مجله متفاوت است.

  شش نوع اصلی مجوز CC وجود دارد - نوع ارائه شده به خط مشی مربوطه مجله یا ناشر بستگی دارد.

  رایج‌ترین آنها CC-BY است - مخفف Creative Commons Attribution License.

این به هر کسی اجازه می دهد کاری را که می خواهد انجام دهد

مانند مقاله، به عنوان مثال بر روی آن بسازید و با تحقیق کارهای جالبی انجام دهید، نه اینکه بخواهید بپرسیدسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب