1.

نشان پادزیست‌های آموکسی‌سیلین، سفیکسیم و مترونیدازول بر درصد باکتری‌های پایدار در خاک‌های آلوده به فلزهای سنگین

صفحه 1-20
زیبا نجف زاده نوبر؛ علی اکبر صفری سنجانی

2.

شناسایی و جداسازی مخمر تولید‌کنندۀ آنزیم ال-آسپاراژیناز از نمونۀ خاک

صفحه 21-52
منصوره صادقی؛ کیوان بهشتی مآل؛ فرشته قندهاری

3.

غربالگری‌ باکتری‌های مؤثر در حذف زیستی سلنیوم از پساب سد باطله مس سرچشمه

صفحه 53-75
سید منصور میبدی؛ امیر سرابندی حقیقی

4.

شیوع کمپیلوباکترهای جدا شده ازحیوانات بومی بر اساس وجود برخی ژن‌های تهاجمی

صفحه 77-94
سیده ام البنین قاسمیان؛ حمید محمودی پور

5.

تغییرات بیان ژن‌های vanA و vanB باکتری استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس تحت تیمار با متابولیت‌های ثانویه‌ی سیانوباکتر آنابنا

صفحه 95-109
زهرا سادات شبیری؛ الهه عسگری؛ کیومرث امینی

6.

جداسازی سویه باسیلوس G362 نمک‌دوست نسبی از چشمه‌ آب گرم گراب در شمال شرق ایران و تعیین خصوصیات اندوگلوکاناز پایدار در حرارت و طیف وسیع pH آن

صفحه 111-129
نازنین غلامپور فاروجی؛ جعفر همت؛ علی اکبر حداد مشهد ریزه؛ نازنین کاظمی نژاد

7.

مقایسه توانایی نانوذرات فلزی و نانولوله های کربنی در شناسایی سریع اشرشیاکلای (Escherichia coli)

صفحه 131-158
رافیه مرآت حقی؛ خسرو عیسی زاده؛ علی عبداله زاده ضیابری؛ محمد فائزی قاسمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب