1.

روابط ساختاری سطوح کمال‌گرایی با عملکردهای شناختی در افراد دارای نشانه‌های اختلال وسواسی‌ـ‌جبری: نقش میانجی سبک‌های شناختی

صفحه 1-22
مجید محمود علیلو؛ تورج هاشمی؛ فائزه ابراهیمی صدر

2.

اثر افشای هیجانی نوشتاری بر ذهن‌آگاهی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان

صفحه 23-42
مجید یوسفی افراشته؛ فاطمه عیار

3.

تدوین بسته مداخله درمانی مبتنی بر نظریه انسان سالم و مقایسه اثربخشی آن با روان‌درمانی مثبتنگر بر داغ اجتماعی و ناگویی خلقی مادران دارای کودک با اختلال اتیسم

صفحه 43-70
محمدرضا امینی؛ هاجر ترکان؛ زهرا یوسفی

4.

تدوین بسته آموزشی‌ـ‌مشاوره‌ای پیش از ازدواج برای دختران در آستانه ازدواج دارای طلاق والدینی براساس فرهنگ ایرانی

صفحه 71-94
فهیمه باهنر؛ عذرا اعتمادی؛ کیوان صالحی

5.

اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر تنظیم هیجان و اضطراب سلامت بیماران مبتلا به آسم

صفحه 95-110
شیرین خیاطی؛ ناهید اکرمی؛ حمید رضا عریضی سامانی؛ بابک امرا

6.

اثربخشی طرح‌واره درمانی بر مدیریت حل تعارض زنان دارای افکار خودکشی

صفحه 111-126
شادی پنجه پور؛ فاطمه سادات طباطبائی نژاد

7.

ارائه اطلاعات دربارۀ مواد مخدر باعث نگرش مثبت به سیگار می‌شود؟

صفحه 127-144
اشرف‌سادات موسوی؛ محمدعلی نکویی‌منش؛ محمدرضا مسجدی

8.

ارائه چارچوب مفهومی ذهن آگاهی برای مدیران آموزشی مدارس با رویکرد فراترکیب

صفحه 145-174
مجید انصاری فر؛ عباس عباس پور؛ حمید رحیمیان؛ فرنوش اعلامی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب