1.

آسیب‌شناسی عوامل آموزشی مؤثر بر انتقال یادگیری دانشجویان در برنامۀ کارورزی دانشگاه فرهنگیان

صفحه 1-26
علیرضا فراهانی؛ محبوبه عارفی؛ غلامرضا شمس

2.

نقش سواد رسانه‌ای والدین در تفکر انتقادی دانش‌آموزان دورۀ اول متوسطه

صفحه 27-46
سیدامین عظیمی؛ نگار سادات طباطبا

3.

غنی‌سازی محیط یادگیری مبتنی بر فناوری های سیار و بررسی تأثیر آن بر یادگیری و درگیری‌ تحصیلی دانش‌آموزان در درس شیمی

صفحه 47-66
رحیم مرادی؛ مهدیه آراسته صالح کوهی

4.

نظریه غیبت در برنامۀ درسی: بازشناسی مفاهیم، مبانی فلسفی، نمودها و پیامدهای برنامۀ درسی غایب

صفحه 67-88
اصغر سلطانی

5.

بررسی و اعتبارسنجی مدل اندازه‌گیری سازۀ پیشران‌های‌ انتقال یادگیری به محیط کار (موردمطالعه: کارکنان سازمان منتخب در حوزۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات)

صفحه 89-108
الهام فهام؛ وحید ضرابی؛ محمد سعیدی

6.

تحلیل و تبیین پایه‌های نظری و نوع جهت‌گیری نظریۀ کثرت‌گرایی شناختی به طراحی برنامۀ درسی

صفحه 109-132
هدایت اله اعتمادی زاده؛ علی نوری

7.

تدوین و اعتباریابی بستۀ آموزشی خودبهسازی و ارزیابی اثر آن بر عملکرد شغلی و چابکی سرمایۀ انسانی در مدیران مدارس متوسطه

صفحه 133-152
مریم تاجی؛ سید علی سیادت؛ لیلا مقتدایی

8.

کاوش درک معلمان دوره دوم متوسطه از مدل و بکارگیری مدل‌ها در تدریس علوم

صفحه 153-176
مجتبی جهانی فر؛ فاطمه دهقانی؛ معصومه هرمزی نژاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب