1.

شناسنامه


2.

تأملی بر مفهوم «تعادل» در فلسفۀ سیمون وی

صفحه 1-17
سید مصطفی موسوی اعظم؛ زهرا قاسم زاده

3.

نزاع میان جلال‌الدین دوانی و غیاث‌الدین دشتکی درباب تبیین جسم نزد شیخ اشراق

صفحه 19-37
ابراهیم رضایی

4.

از رویکرد معنادرمانی تا اندیشۀ سعادت‌گرای فارابی

صفحه 39-53
فرنگبس براز؛ نفیسه ساطع؛ حسین فلسفی

5.

ارزیابی انتقادات معرفتشناختی سهروردی از ابنسینا در مسئلۀ ابصار

صفحه 55-70
علی اصغر جعفری ولنی؛ دنیا اسدی فخرنژاد

6.

اعتماد معرفتی: ماهیت، گستره و کاربردهای آن

صفحه 71-87
زهرا پاک نیا؛ زهرا خزاعی

7.

ساختار واقعیت و نظریۀ محاکات

صفحه 89-103
مسعود آلگونه جونقانی

8.

شرح و ارزیابی رویکرد ضدافلاطونیِ گادامر در رابطه با میمه‌سیس

صفحه 105-119
عبدالله امینی

9.

آیا جوهر ذهنی می‌تواند برخی ویژگی‌های فیزیکی را داشته باشد؟

صفحه 121-137
محمد مهدی‌پور

10.

بررسی خودآیینی استتیک در اندیشۀ الکساندر گوتلیب باومگارتن

صفحه 139-156
فریده آفرین

11.

رورتی درمقابل کانِنت «آزادی» بدون «حقیقت»: خوانش رورتی از اورول

صفحه 157-178
ایمان رحیم نصیریان؛ عبدالرزاق حسامی فر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب