1.

رویکرد تربیتی به کارکردهای پرسش‌های هم‌گرا در دفتر اول مثنوی مولانا

صفحه 1-23
فاطمه داوری دولت آبادی؛ محسن محمدی فشارکی؛ محمدحسین حیدری

2.

کشف المحجوب ترجمه ای نه از آنِ ناصر خسرو بر پایۀ تحلیل سبک شناسی

صفحه 25-44
حامد کاشانی مفرد؛ محمد راستگوفر؛ فاطمه سادات طاهری

3.

تحلیل استعاره‌های مفهومیِ مثنوی معنوی؛ با تکیه بر استعاره‌های جهتی

صفحه 45-68
هومان شاکری؛ عبدالعلی اویسی کهخا؛ عباسعلی آهنگر

4.

نگاهی به معنای زندگی در اندیشة رابعه عدویه با تکیه بر آرای ویکتور فرانکل

صفحه 69-84
مراد اسماعیلی

5.

کاربست خلاقانه واژگان در زبان عارفان براساس نظریه حوزه‌های لانگاکر

صفحه 85-102
زینب اکبری؛ ارسلان گلفام

6.

طراحی الگو و بسته مشاوره معنوی براساس (موضوع عشق) در مثنوی معنوی مولوی

صفحه 103-121
معصومه محسنی اژیه؛ محمد رضا عابدی؛ فاطمه جواد زاده شهشهانی؛ مصطفی خانزاده

7.

«محلِ اخلاص»؟ «محکِ اخلاص»؟ «مُخِّ اخلاص»؟ «میخِ اخلاص»؟ «محضِ اخلاص»؟ در عبارتی از صد میدان

صفحه 123-134
محمود ندیمی هرندی

8.

از ققنوس شکسپیر تا سیمرغ عطار: بررسی گذار از عالم محسوس به عالم مثال

صفحه 135-153
ابوالفضل حری

9.

تحلیل فرمال زبان عرفان؛ گونه‌ها، نقدها، پیشنهادها

صفحه 155-171
علیرضا محمدی کله سر

10.

تعاملات و کنش‌های اجتماعی گروه‌های جوانمردی

صفحه 173-191
سمانه طاهری؛ احسان رئیسی؛ سیدعلی‌اصغر میرباقری‌فرد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب