1.

شناسنامه علمی شماره 55


2.

بررسی تغییرات ریختی ماهی کفال طلایی Chelon auratus (Risso, 1810) در بخش جنوبی حوضۀ دریای کاسپین با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی

صفحه 1-18
کیوان عباسی رنجبر؛ عطا مولودی صالح؛ سهیل ایگدری؛ سیامک باقری؛ علینقی سرپناه؛ اکبر پورغلامی مقدم

3.

بررسی تنوع فنوتیپی ژنوتیپ‌‌های ماشک (Vicia L.) از گونه‌‌های مختلف تحت شرایط دیم در شهرستان مراغه

صفحه 19-34
حسین عبدی؛ مژگان تبریزی وند طاهری؛ خشنود علیزاده؛ صادق شهبازی دورباش

4.

بررسی فلور منطقۀ حفاظت شدۀ هزار جریب (واقع در استان‌های مازندران و سمنان)1

صفحه 35-52
مسعود آزادبخت؛ فرخ قهرمانی نژاد

5.

اطلاعات جدید از قارچ‌های تیره Erysiphaceae (Ascomycota: Helotiales) از استان کهگیلویه و بویراحمد، ایران

صفحه 53-78
پردیس السادات موسوی نژاد؛ مهدی پیرنیا؛ مجتبی کیخاصابر؛ شیراحمد سارانی؛ مهدی دهقانی کاظمی؛ سید یوسف بهروز

6.

بررسی عدد کروموزومی و تحلیل کاریوتایپی شش گونه‌ از خانواده Brassicaceae (شب بو) در ایران

صفحه 79-88
آزاده اخوان روفیگر؛ فرشته اسدی کروم؛ عادل جلیلی

7.

مطالعه ترکیب فلوریستیکی منطقه جاجی‌آریوب، استان پکتیا، کشور افغانستان

صفحه 89-110
محمد شفیق عادل؛ مرضیه بیگم فقیر؛ اصغر زمانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب