1.

سال سیزدهم، شماره یک،شماره پیاپی 48، بهار 1402

صفحه 1-138

2.

ارزیابی ژئومورفوسایت‌ها و ژئوکانزرویشنِ ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی با استفاده از مدل بومی شایان یگانه و همکاران و مقایسۀ این مدل با مدل‌های جهانی کومانسکو، فاسولاس، بریلها

صفحه 1-20
علی اکبر شایان یگانه؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ ابوالقاسم امیر احمدی

3.

بررسی تأثیر پوشش گیاهی بر تغییرات دمای سطحی زمین شهرستان اصفهان با استفاده از داده‌های سنجش از دور

صفحه 21-40
رضا ذاکری نژاد؛ سعید موحدی؛ زهرا جزی

4.

آسیب‌شناسی کالبدی-اجتماعی بافت تاریخی شهر شوشتر

صفحه 41-64
حبیب اله فصیحی؛ طاهر پریزادی؛ آذر داودی

5.

ارزیابی اثرات متقابل ارزش‌های میراث محیطی رودخانۀ زاینده‌رود شهر اصفهان و کیفیت زندگی ساکنان پیرامون آن

صفحه 65-96
نرگس سلطانی؛ پروین پرتوی؛ داریوش مرادی چادگانی

6.

تحلیل تغییرات بارش در شرق و غرب تراست اصلی زاگرس

صفحه 97-116
غلام حسن جعفری؛ نرگس فولادی

7.

جایگاه مشارکتی کاربر در فرآیند طراحی فضاهای مسکونی

صفحه 117-138
حامد بیتی؛ ابوالفضل چهاردولی؛ جاوید آریان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب