1.

بررسی رخسارۀ آلی و ارزیابی خصوصیات پتروگرافی آلی سازند پابده در میدان نفتی کیلورکریم، جنوب ‎‍غرب ایران

صفحه 1-14
سارا امیری؛ مجید علیپور

2.

تحلیلی بر ژئوشیمی ‌آلی و ژئوشیمی ‌زیست‌محیطی سازندهای سرگلو و گرو منطقۀ قالیکوه لرستان

صفحه 15-40
امیرسعید حسینی؛ مهراب رشیدی؛ منوچهر دریابنده

3.

ژئوشیمی زیست‎‍ محیطی آب، رسوبات و لجن چشمه های آبگرم سمنان

صفحه 41-60
گیتی فرقانی تهرانی؛ رحیم باقری

4.

مدل‌سازی یک بعدی و دو بعدی سیستم‌های نفتی ناحیۀ فارس داخلی

صفحه 61-78
علی سلیمانی؛ احسان ده یادگاری؛ محبوبه حسینی برزی؛ مهراب رشیدی؛ محمد حسن جزایری

5.

شواهد پتروگرافی و ژئوشیمیایی از فرآیندهای دیاژنزی اثرگذار بر کربنات‌های سازند سروک در یکی از میادین نفتی دشت آبادان، غرب ایران

صفحه 79-102
رامین عباسی؛ حمزه مهرابی؛ عماد یحیایی؛ حسین رحیم پور

6.

پالینوستراتیگرافی نهشته‌های کرتاسۀ بالایی )واحد K3‌( در حوضۀ البرز مرکزی (برش چینه‌شناسی روستای دره زر)

صفحه 103-122
الهه زارعی؛ فریبا فروغی؛ فرحناز اکبرزاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب