1.

روش جدید حذف بار برای مقابله با شرایط بحرانی در شبکه هوشمند حاصل از وقوع پدیده بازیابی تأخیری ولتاژ ناشی از خطا

صفحه 1-16
مهدی قطبی ملکی؛ رضا محمدی چبنلو؛ حمید جوادی

2.

تشخیص جزیره به روش غیرفعال با استفاده از مشخصه افتی فرکانسی لحظه‌ای مبتنی بر آستانه تطبیق‌پذیر

صفحه 17-34
محمد شابدین؛ مهدی بانژاد؛ یاسر دامچی

3.

تولید توان ثابت در سیستم‌های فتوولتائیک مبتنی بر اینورتر تمام‌پل آبشاری براساس ردیابی نقطه توان انعطاف‌پذیر

صفحه 35-46
مینا حقیقت؛ مهدی نیرومند؛ حسین دهقانی تفتی

4.

مدیریت انرژی غیرمتمرکز بهینه منابع و بارهای پراکنده الکتریکی و گرمایی در ریزشبکه‌ها با استفاده از یادگیری تقویتی

صفحه 47-66
راضیه دارشی؛ سعید شمقدری؛ علی اکبر جلالی؛ حمیدرضا آراسته

5.

حل مسئلۀ معکوس مقطع‌نگاری القای مغناطیسی با استفاده از روش تکراری گوس - نیوتن و تکنیک ناحیه‌بندی برای کاهش ضرایب مجهول

صفحه 67-78
محمد رضا یوسفی؛ امین دهقانی؛ علی اصغر امینی؛ سید محمد مهدی میرطلایی

6.

ارائه یک رویکرد تکاملی ترکیبی چندهدفه فازی به‌‌منظور تجدید آرایش دینامیکی شبکه توزیع در حضور واحدهای تولید پراکنده و خودروهای برقی

صفحه 79-94
حسین لطفی؛ محمدحسن نیک خواه؛ علی اصغر شجاعی

7.

برنامه‌ریزی شبکۀ توزیع فعال چند ناحیه‌ای در حضور نقاط باز نرم براساس تئوری تصمیم‌گیری شکاف اطلاعاتی

صفحه 95-106
هومن بسطامی؛ محمود رضا شاکرمی؛ میثم دوستی زاده

8.

مدل‌سازی نویز فرکانس پایین با استفاده از EMD منطبق بر نتایج تجربی

صفحه 107-122
زینب شماعی؛ محسن میوه چی؛ ایرج کاظمی

9.

معرفی یک روش ترکیبی جدید برای کاهش ریپل گشتاور موتور BLDC، مبتنی ‌بر کنترل پیش‌بین و مبدل شبه‌منبع ‌امپدانسی

صفحه 123-140
احمد انتظاری؛ آرش دهستانی کلاگر؛ محمدرضا علیزاده پهلوانی

10.

تخمین پارامترهای ماشین آسنکرون با استفاده از آزمایش‌های آزمایشگاهی

صفحه 141-144
هنگامه کجوئیان جعفری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب