1.

شناسنامه 45


2.

ارزیابی عملکرد و مقادیر پلی‌ساکارید کل بازیدیوکارپ جدایه‌های ایرانی قارچ Agrocybe aegerita و Hypsizygus ulmarius تولیدشده روی بسترهای مختلف

صفحه 1-17
سکینه حیدری صادق؛ داریوش رمضان؛ مهدی پیرنیا؛ مهدی آران؛ شیراحمد سارانی

3.

بهینه‌سازی تولید زیستی ایندول استیک اسید از سوبسترای آب پنیر با استفاده از باکتری‌های جداسازی‌شده از ریزوسفر و فیلوسفر گیاهان

صفحه 19-30
لیلا یگانه؛ سید محمد مهدی محمودی

4.

ارزیابی مولکولی رونویسی ژن icaA تیمارشده با ریفامپین و عصاره سیر در استافیلوکوکوس اورئوس

صفحه 31-49
زهرا ابراهیمی شکرباغانی؛ هادی حبیب االهی؛ محمد رضا صفری مطلق

5.

غربالگری و شناسایی مولکولی استرپتومیست بومی تولیدکنندة نانوذرات اکسید منگنز از خاک معدن منگنز قم

صفحه 51-63
عطیه سادات حسینی انواری؛ سید سهیل آقایی؛ محمد رضا زند منفرد

6.

بررسی اثر لاکتوفریسین به‌دست‌آمده از لاکتوفرین بر باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا

صفحه 65-75
شیوا سلیمانی؛ سعید زیبائی؛ معصومه انوری

7.

ارزیابی توان مخمر بومی یاروویا لیپولیتیکا به‌عنوان منبع زیستی ایمن در سنتز نانوذرة سلنیوم

صفحه 77-90
مراحم آشنگرف؛ زینب خسروی شادمان

8.

بررسی اثر سینرژیستی پروتئین‌های نوترکیب درماسپتین B1 و اسانس گیاه پونه علیه باکتری‌های بیماری‌زای گرم منفی گیاهی با استفاده از شاخص غلظت مهاری نسبی (FIC)

صفحه 91-104
حسین میرزایی؛ میترا خادمی؛ فرهاد نظریان فیروزابادی؛ فاطمه دریکوند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب