1.

ارائۀ مدل کیفی و کمی توانمندسازی شناختی دانشجویان در یادگیری الکترونیکی: مدل‌یابی توانمندسازی دانشجویان در یادگیری الکترونیکی

صفحه 1-20
نعمت اله صالحی نجف آبادی

2.

چگونگی آموزش سواد مالی و تأثیر آن بر کاهش مصرف‌گرایی دانش‌آموزان دورۀ ابتدایی شهرستان کاشان

صفحه 21-40
نرجس قناویزی؛ زینب السادات اطهری اصفهانی

3.

تحلیلی بر دستاوردهای یادگیری رشتۀ آموزش ابتدایی، از دیدگاه دانش‌آموختگان و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه فرهنگیان (مطالعۀ ترکیبی)

صفحه 41-62
محمد نیکخواه

4.

شناسایی و تبیین راهبردهای یاددهی-یادگیری، متناسب با ویژگی‌های نسلی دانشجویان کارشناسی امروز

صفحه 63-86
احمد ابراهیمی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ علی ربانی خوراسگانی

5.

طراحی مدل اشتغال‌پذیری فارغ‌التحصیلان دانشگاه

صفحه 87-114
فرج الله رحیمی؛ عبدالهادی درزیان عزیزی؛ یداله مهرعلی زاده؛ عالیه مالکی

6.

الگوی روابط عملکرد درس علوم تجربی براساس باورهای معرفت‌شناختی با نقش واسطه‌ای انگیزش و نگرش به یادگیری علوم: تحلیل مدل‌سازی معادلات ساختاری

صفحه 115-130
علی عبدی؛ نعمت اله عزیزی؛ یداله مهدی زاده؛ نیلوفر رستمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب