1.

شناسنامه نشریه، سال چهاردهم، شماره 2، پیاپی 33، تابستان 1402


2.

مسئلۀ زمان‌بندی و تخصیص جریان کارگاهی در اورهال تجهیزات

صفحه 1-24
نادر شمامی؛ محسن ترکاشوند؛ حمید بیگدلی

3.

مرور نظام‎‍ مند مطالعات تاب‎‍آوری زنجیرۀ تأمین پس از کووید-19

صفحه 25-50
هیوا مندمی؛ حسین صیادی تورانلو؛ محمد زارعی محمودآبادی

4.

شناسایی و اولویتبندی شاخصهای مدیریت زیست‌بوم با استفاده از رویکردهای دلفی فازی و دیمتل فازی

صفحه 51-82
آزاده رضایی؛ یحیی زارع مهرجردی؛ محمدصالح اولیاء؛ حسن خادمی زارع

5.

مکان‌یابی بهینۀ BTS برای پوشش و ترافیک شبکه‌های سلولی بی‌سیم

صفحه 83-98
الهام موسوی کیاسری؛ اکبر هاشمی برزآبادی؛ مریم نجیمی؛ ماریا افشاری راد

6.

تحلیل روابط علی و معلولی چالش‎‍های پیاده‎‍سازی مدیریت زنجیرۀ تأمین پایدار (مطالعۀ موردی: کارخانجات شیشۀ‎‍ اردکان یزد)

صفحه 99-124
مهرداد کیانی؛ داود عندلیب اردکانی

7.

ارائۀ مدل تحول فرهنگ تعالی‌محور در صنعت فولاد

صفحه 125-142
محمود زارچی؛ حسن رنگریز؛ حسین عباسیان؛ ایرج سلطانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب