1.

برخی شاخصهای مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه آلوئهورا (Aloe vera) تحت تیمار پسابهای شهری و صنعتی

صفحه 1-16
ساره ابراهیمی نوکنده؛ سید مهدی رضوی؛ منصور افشار محمدیان

2.

مطالعه برخی شاخص‌های فیزیولوژیک و بیوشیمایی گیاه بامیه (Abelmoschus esculentus L.) تحت تنش شوری در حضور نانوذره کیتوزان

صفحه 17-38
کژال یوسفی؛ رشید جامعی؛ رضا درویش زاده

3.

پاسخ‌های فیزیولوژیک Spirulina platensis به نانوذرات تیتانیوم و سیترات

صفحه 39-62
ناهید پوربزرگی رودسری؛ مریم مددکار حق جو؛ علیرضا غیاثوند

4.

کاهش تبلور سلولز با ایجاد جهش حذفی با‌ روش CRISPR/Cas9 در جایگاه P-CR زیرواحد CESA4 صنوبر سفید (Populus alba L.)

صفحه 63-90
شهنوش نیری؛ بهرام باغبان کهنه روز؛ سید عباس رافت

5.

بهبود ویژگی‌های مورفولوژیک، بیوشیمیایی و پس از برداشت گل ژربرا(Gerbera jamesonii ‘Dune’) با کاربرد اسید‌هیومیک و قارچ میکوریز

صفحه 91-112
هاجر آفرین؛ زهره جبارزاده؛ محسن برین

6.

تأثیر کلرید سدیم بر محتوای یونی و محلول‌های سازگار در ارقام مختلف کلزا (Brassica napus L.)

صفحه 113-128
ناصر عباس پور؛ سیده مریم موسویان کلات


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب