1.

شناسنامه


2.

تحلیل فاصلۀ قدرت مبتنی بر نظریۀ ابعاد فرهنگی هافستِد و کاربست آن در اختلافات بنی‌هاشم و بنی‌امیه

صفحه 1-18
سید روح اله طباطبائی ندوشن؛ یحیی میرحسینی؛ کمال صحرائی اردکانی

3.

چگونگی ایجاد زنجیرۀ هم‌ارزیِ گفتمان مهدویت در عصر صفویه

صفحه 19-42
زهرا سادات کشاورز؛ مریم سعیدیان جزی

4.

نقش یهودیان در تجارت برده در ایران قرون نخستین اسلامی

صفحه 43-58
حسن رمضان پور؛ محمدتقی ایمان پور؛ جواد عباسی

5.

تحلیل انتقادی مقالات فارسی در بازتاب وضعیت زنِ عربِ پیشااسلامی

صفحه 59-82
هدیه تقوی

6.

مناسبات دولت انگلیس با خوانین حیات داودی با تأکید بر قراردادهای شرکت نفت ایران و انگلیس با آنها (از 1299ش/1920م تا 1320ش/1941م)

صفحه 83-110
حسین عبداله پور؛ حبیب اله سعیدی نیا

7.

تأثیرگذاری صوفیان و سادات در گسترش اسلام در ماوراءالنهر طی چهار قرن اول هجری

صفحه 111-126
مهین امیر شاهکرمی؛ اصغر منتظرالقائم؛ مصطفی پیرمرادیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب