1.

عوامل مؤثر بر فرآیند انتقال و انتخاب ارزش‌ها و معنای زندگی از والدین به فرزندان

صفحه 1-26
محمد امین فقیه؛ زهرا عبدخدایی

2.

تجربۀ زیستۀ پرورش خلاقیت مادران با کودک خلاق: رویکردی پدیدارشناسانه

صفحه 27-48
سیده نجمه قاضی عسگر؛ مختار ملک پور؛ احمد عابدی؛ سالار فرامرزی

3.

ارائه مدل علی اختلال اضطراب اجتماعی براساس طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تروماهای کودکی با نقش واسطه‌ای راهبرد مقابله هیجان‌مدار

صفحه 49-72
مجتبی ندری؛ مسعود صادقی؛ فاطمه رضایی

4.

بررسی ساختار عاملی و شاخص‌های روایی و پایایی پرسشنامه سبک شخصیت آسیب‌پذیر در نمونه ایرانی و تأثیر آن در افسردگی پس از زایمان

صفحه 73-90
سمانه نجاری فروشانی؛ فهیمه نامدارپور

5.

اثربخشی آموزش بازی‌درمانی مبتنی بر رابطه‌درمانی بر مشکلات رفتاری کودکان کم‌شنوا و تاب‌آوری مادران آنها

صفحه 91-108
مائده حسینی؛ محمد عاشوری

6.

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ تفکرات پیش‌آمده (تداخل ‌شناختی) در ورزش

صفحه 109-128
فاطمه سلخی خسرقی؛ سیدحجت زمانی ثانی؛ بهزاد بهزادنیا

7.

پیش‌بینی رشد مسیر شغلی پایدار براساس تأمل بر پروژه زندگی و انطباق‌پذیری مسیر شغلی

صفحه 129-142
مرضیه ملکیها؛ فرشید اصلانی

8.

تبیین هیجان‌های تحصیلی براساس حمایت تحصیلی و جهت‌گیری هدف پیشرفت: نقش واسطه‌گری خودتنظیمی تحصیلی

صفحه 143-168
سید عدنان حسینی؛ بهرام ملکی

9.

شناسایی و اعتباریابی نشانه‌های اضطراب در آزمون نقاشی خانوادۀ کودکان 4 تا 6 سال

صفحه 169-186
نیره ایلیات؛ مسعود کیانی

10.

اصول اثر دوگانه و تماس شخصی: سازوکارهای شهودی تصمیم‌گیری اخلاقی

صفحه 187-210
عادل بذرام؛ مهدی خانجانی؛ آراد حصاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب