1.

دوره 34، شماره 4 - شماره پیاپی (92)، زمستان 1402

صفحه 1-158

2.

کاربرد شاخص‌های ژئومورفومتریک در تعیین کمیت ژئودایورسیتی مناطق کوهستانی مطالعۀ موردی: کوهستان میشوداغی، شمال غرب ایران

صفحه 1-22
مهدیه اسفندیاری؛ داود مختاری؛ محمد حسین رضائی مقدم

3.

شناسایی و برداشت مشکلات مادی‌های مناطق مرکزی شهر اصفهان و راهکارهای سامان‌دهی آنها

صفحه 23-42
حسین صالحی؛ امیر گندمکار؛ احمد خادم الحسینی؛ علیرضا عباسی

4.

تحلیلی بر شرایط توسعه و عملکرد اثربخش اقامتگاه‏های بومگردی در نواحی روستایی پیرامون تالاب زریوار شهرستان مریوان مبتنی بر رویکرد سیستمی مدیریت گردشگری

صفحه 43-68
,وریا لهونیان؛ محمد دانا سالم؛ سوران منوچهری

5.

ارزیابی تناسب زمین برای احداث کاربری بیمارستانی: رویکرد مدلسازی یکپارچه مبتنی بر تصمیم‌گیری چند معیاره و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعۀ موردی: منطقۀ 2 شهر تهران)

صفحه 69-88
ایمان زندی؛ پرهام پهلوانی؛ بهناز بیگدلی

6.

شناسایی و تحلیل بازیگران مؤثر در تبدیل شهر ایرانی به جهانشهر اسلامی با رویکرد آینده‌پژوهی (نمونۀ موردی: شهر اصفهان)

صفحه 89-110
حسین کاظمی؛ جمال محمدی

7.

مقایسۀ عملکرد شبکه‌های عصبی خود‌سازماندۀ مکانی و غیرمکانی در خوشه‌بندی داده‌های اجتماعی-اقتصادی بلوک‌های آماری شهر اصفهان

صفحه 111-132
هادی تاریقلی زاده؛ بابک میرباقری؛ علی اکبر متکان

8.

ارزیابی تأثیر‌های معماری بومی بر توسعۀ پایدار روستایی (نمونۀ مورد مطالعه: منطقۀ جنوب غرب استان اصفهان)

صفحه 133-158
اصغر نوروزی؛ عبدالعلی منصف؛ نصیبه نوری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب