1.

دوره 34، شماره 3 - شماره پیاپی (91)، پاییز 1402

صفحه 1-166

2.

تحلیل رابطۀ دانش و رفتار زیست‌محیطی گردشگران با در نظر داشتن متغیر میانجی نگرش زیست‌محیطی (نمونۀ موردی: دارآباد، درکه، آهار فشم، وردیج و بام تهران)

صفحه 1-26
مینا نوری؛ افسانه افضلی؛ صدیقه کیانی سلمی

3.

شناسایی و تحلیل ساختاری عوامل کلیدی موثر بر وضعیت آیندۀ توسعۀ پایدار محله، نمونۀ مطالعه: فهادان نو، یزد

صفحه 27-50
حمیرا بیکی تفتی؛ سمانه جلیلی صدرآباد

4.

بررسی و تحلیل شاخص‌های حکمروایی شهری در کلان‌شهر تهران با استفاده از روش دیمتل فازی

صفحه 51-64
سعید خاتم؛ سید عباس احمدی؛ مهناز خاتم

5.

تبیین مدل مفهومی شبکۀ سبز شهری از منظر علوم محیطی

صفحه 65-94
محمد معتقد؛ حسن سجادزاده؛ محمد سعید ایزدی

6.

بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی روی رواناب حوضۀ رودخانۀ قرهچای با استفاده از مدل SWAT

صفحه 95-118
صیاد اصغری سرسکانرود؛ علیرضا سعیدی ستا

7.

امکان‌سنجی شناسایی و مطالعۀ آسیب خیابان‌های شهری با استفاده از تصاویر پهپادی و ماهواره‌ای (مطالعۀ موردی: شهر یزد)

صفحه 119-142
حمیدرضا غفاریان مالمیری؛ نگار نقی پور؛ محمد منصورمقدم؛ احمد مزیدی

8.

بررسی خودهمبستگی فضایی دمای سطح زمین و ارتباط آن با کاربری اراضی شهر اهواز

صفحه 141-166
محمد رضا انصاری؛ آذین نوروزی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب