1.

سال یازدهم، شماره دوم، شماره پیاپی 41، تابستان 1402


2.

محدودیت‌های مالی در شرکت‌ها و رابطۀ آن با استراتژی‌های تأمین ‌مالی با تأکید بر نقش تعدیل‌گر ‌حاکمیت ‌شرکتی

صفحه 1-18
ماندانا طاهری

3.

بررسی اثر تغییر دامنه نوسان مجاز قیمت بر نوسان‌پذیری روزانه بورس در ایران به کمک واریانس به وقوع پیوسته و بسط فوریه

صفحه 19-34
محمد حسن نژاد؛ مریم دولو؛ فرید شعبانی

4.

بررسی رابطۀ علیت بین عرضه اولیۀ سهام و عوامل کلان اقتصادی

صفحه 35-52
وحید نیک پی پسیان؛ علی رضازاده؛ حسین احمدی نژاد؛ شکوفه احمدوند

5.

مقایسۀ کارایی مدل‌‌های آماری و یادگیری ‌‌ماشین و انتخاب مدل بهینه در پیش‌‌بینی سود خالص و جریان‌های نقدی عملیاتی

صفحه 53-74
سجاد میرزائی؛ علی آشتاب؛ اکبر زواری رضائی

6.

ارائۀ چارچوب تأمین مالی جمعی در صنعت فیلم‌سازی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 75-94
امیر تاجیک؛ حمیدرضا یزدانی

7.

بررسی عوامل مؤثر بر تأمین ‌‌مالی شرکت‌‌های کوچک و متوسط در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 95-114
لیلا میرزائی؛ ابراهیم عباسی؛ فرهاد ترحمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب