1.

پژوهش های زبانشناسی، سال چهاردهم، شماره اول، شماره ترتیبی 26، بهار و تابستان 1401


2.

گذار سازه‌ای در واکه‌های زبان ترکی گونة تبریز

صفحه 1-24
وحید صادقی؛ سولماز محمودی

3.

تحلیل بینانشانه‌ای نقاشی اکفراستیک «تقدیر» از مهدی زمانی

صفحه 25-48
محمد هاتفی

4.

بررسی تأثیر ویژگی معنایی جانداری و نقش‌های موضوعی بر آرایش جمله در بیماران زبان‌پریش فارسی‌زبان

صفحه 49-68
حسین رحمانی؛ مژگان چگنی

5.

تحلیل مسیرجهت‌یابی در حرکات خیالی فارسی در چارچوب معناشناسی شناختی

صفحه 69-86
مهسا نیک ابادی؛ احمدرضا لطفی؛ بهرام هادیان

6.

بررسی ساختارهای خرد و کلان در داستان‌های دارای طرحوارۀ فعال و بدون طرحوارۀ فعال در کودکان فارسی‌زبان با اختلالِ طیفِ اُتیسم

صفحه 87-106
الهه کمری

7.

اسم‌سازی و کاهش ادراک عاملیت در گفتمان: مطالعه‌ای تجربی

صفحه 107-128
رامین گلشائی؛ فاطمه سادات حسینی

8.

بررسی عناصر ریزساختار و کلان‌ساختار داستان‌های روایت‌شده توسط کودکان دوزبانۀ کردی-فارسی‌زبان با اختلالِ طیفِ اُتیسم

صفحه 129-152
سمیه مروتی؛ علی جمالی

9.

ساخت‌های تشبیهی و همسانی در لری سیلاخوری

صفحه 153-172
فرهاد معزی پور؛ پریسا نجفی

10.

پیکرۀ ساخت‌های فعل سبک زبان فارسی

صفحه 173-198
مهدیه اسحاقی؛ غلامحسین کریمی‌دوستان

11.

همبستگی تابوهای جنسی در فیلم‌های کمدی ایرانی و فروش گیشه

صفحه 199-217
ساجده عسکری؛ علی ایزانلو؛ شهلا شریفی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب