1.

شماره41 زمستان 1401


2.

بررسی عوامل فرامتنی و درون‌متنی مؤثر بر ذوق ادبی در چهار مقاله و لباب‌الألباب

صفحه 1-20
زهره محمدی؛ حسین قربانپور آرانی؛ رضا روحانی

3.

بررسی و نقد تأثیر سبک اصفهانی ـ هندی بر غزل معاصر

صفحه 21-38
علی محمد محمودی؛ مهدی رستمی

4.

رمزگان تولید معنا در قصة «سندباد بحری» برپایة تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف

صفحه 39-58
زینب کرمی پور؛ الیاس نورایی؛ خلیل بیگ‌زاده

5.

نقد و تحلیل شیوه‌نامه‌های نگارش و ویرایش فارسی (مطالعۀ موردی: نشانه‌گذاری)

صفحه 59-90
علی اکبر احمدی دارانی؛ طناز کرامتیان فرد

6.

بررسی ادبیات آیینی در سروده‌های شاعر اردو زبان، افتخار عارف

صفحه 91-120
عنبرین اشرف؛ کاظم دزفولیان؛ سیدمهدی طباطبائی

7.

بررسی مختصات زبانی در دیوان خطی خاوری کوزه کنانی

صفحه 121-148
نرجس سپهر نژاد

8.

مقایسۀ سبکی غزلی از حیدری وجودی با غزلی از مولوی (با رویکرد مطالعۀ زمینۀ کوچک)

صفحه 149-166
فدامحمد رادپور؛ محمود بشیری؛ مهدی دشتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب