1.

شناسنامه علمی، پترولوژی، سال سیزدهم، شماره سوم، پیاپی 51، پاییز 1401


2.

زمین‌شیمی سنگ کل و شیمی کانی‌های سنگ‏‌های آذرین درونی حد واسط در ضلع شمالی رودخانة شاهرود حوالی زردکوه در استان گیلان، ایران

صفحه 1-32
مجتبی بهاج روی؛ سعید تاکی؛ محسن مؤذن؛ علیرضا گنجی

3.

بررسی ویژگی‌های هندسی، زمین‌شیمی و جایگاه زمین‌ساختی گدازه‌های ستونی معدن گورید، باختر سربیشه (خراسان جنوبی)

صفحه 33-62
سید سعید محمدی؛ ملیحه نخعی

4.

خاستگاه هیالوآندزیت‌‌های پلیوسن دهج در شمال‌باختری استان کرمان؛ برپایة نسبت‌‌های ایزوتوپی Sr و Nd

صفحه 63-84
سید ضیاء حسینی؛ هادی شهریاری

5.

شیمی تورمالین دایک‏‌های فلسیک کمپلکس دگرگونی ده‏‌سلم بلوک لوت

صفحه 85-104
الهام بهرام نژاد؛ ساسان باقری؛ شمس الدین دامنی گل؛ مرضیه عارف نژاد

6.

سن‏‌سنجی U-Pb زیرکن، زمین‏‌شیمی و زمین‏‌شناسی گرانیتوییدهای نیمه‌ژرف شترسنگ، جنوب قوچان (شمال‌خاوری ایران)

صفحه 105-130
رضا ارجمندزاده؛ علیرضا الماسی؛ قاسم نباتیان؛ چیولی لی؛ سارا نوریان؛ تیمور جعفری

7.

سنگ‌زایی و سن‌سنجی توده‌های آذرین درونی دوران و شاه‌بلاغی: شاهدی بر ماگماتیسم گرانیتی سدیک و سیلیس بالای پس از برخوردی پرکامبرین پایانی

صفحه 131-160
زهرا بدرزاده؛ مهراج آقازاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب