1.

شناسنامه علمی، پترولوژی، سال سیزدهم، شماره چهارم، پیاپی 50، زمستان 1401


2.

زمین‏‌شیمی و خاستگاه زمین‌ساختی توده‏‏‌‏‌های گابرویی جنوب رامسر، باختر استان مازندران: شاهدی بر ماگماتیسم جزیره‏‌های اقیانوسی

صفحه 1-30
وحید رضانیای کماچالی؛ مژگان صلواتی؛ علی مقیمی کندلوس

3.

سنگ‌زایی اسکارن‏‌های بارور وابسته به مجموعة گرانیتو‏‌ییدی سنقر (شمال پهنة سنندج- سیرجان، ایران)

صفحه 31-64
فروغ معظمی گودرزی؛ رضا زارعی سهامیه؛ حسن زمانیان؛ احمد احمدی خلجی؛ شهریار محمودی

4.

ماگماتیسم شمال‌باختری تاکستان: محصول ریزش کالدرایی نامتقارن

صفحه 65-90
بتول نعمتی؛ علی اصغر سپاهی گرو؛ عباس آسیابانها

5.

تنوع زمین‌شیمیایی سنگ‌های آتشفشانی ائوسن منطقة کهک (جنوب قم): شاهدی بر شرایط مختلف ذوب گوشته در کمان ماگمایی ارومیه-‌دختر

صفحه 91-120
مرتضی دلاوری؛ علیرضا دامغانی

6.

تعیین شرایط دمایی، وضعیت سولفیداسیون و سازوکار تشکیل طلا در کانسار چندفلزی آتش‌انبار (جنوب قزوین)، برپایة شواهد کانه‏‌زایی، دگرسانی و شیمی کانه‏‌ها

صفحه 121-150
ابراهیم طالع فاضل؛ نرگس اعلایی مقتدر؛ عباس اروجی

7.

سنگ‌زایی و جایگاه زمین‌ساختی توده‏‌های آذرین درونی متاآلومین غنی از پتاسیم آفتابرو-قلیچ‏‌‌کندی (جنوب بویین‏‌‌زهرا): شواهدی از داده‏‌‌های ایزوتوپی Sr-Nd

صفحه 151-176
حسن گوهری؛ محمد حسن کریم پور؛ هوشنگ اسدی هارونی؛ سید احمد مظاهری؛ خوزه فرانسیسکو سانتوز؛ تونی برن تامسن


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب