1.

پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، سال یازدهم، شماره پیاپی 36، شماره اول، بهار 1401


2.

آزادی علمی در‌فضای دانشگاهی، چالش‌ها، استراتژی‌ها و پیامدها

صفحه 1-32
سارا خرسند؛ حیدر جانعلی زاده چوب بستی؛ نادر رازقی

3.

تجربۀ زیستۀ دختران حاشیه‌نشین از مفهوم «محرومیت»: مورد مطالعه منطقۀ حاشیه‌نشین دولت‌آباد-استان کرمانشاه

صفحه 33-54
خدیجه سفیری؛ معصومه میرزائی

4.

بررسی رابطۀ رهبری زهرآگین با فرسودگی شغلی معلّمان به‌واسطۀ نقش میانجی انسداد و سکوت سازمانی

صفحه 55-80
سیروس قنبری؛ حسین معجونی

5.

طراحی الگوی مدیریت رفتارهای انحرافی در محیط کار در دانشگاه آزاد اسلامی

صفحه 81-108
عباس قائدامینی هارونی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ علی رضا ابراهیم پور

6.

طراحی الگوی شناختی بازماندگان بیماری سرطان با رویکرد پدیدارشناسی: مطالعۀ موردی بیماران در شهر ارومیه

صفحه 109-136
محمد عباس زاده؛ فاطمه گلابی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ توکل آقایاری هیر؛ معصومه قاسمی

7.

بازنمایی ذهنیت قبیله‌گرایی سیاسی در توسعه‌نیافتگی: استان کهگیلویه و بویر احمد

صفحه 137-160
منصور طبیعی؛ صادق پناهی نسب؛ جهانگیر جهانگیری؛ اصغر میرفردی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب