1.

سال دوازدهم، شماره دو،شماره پیاپی 45، تابستان 1401

صفحه 1-162

2.

تحلیل الگوی تعاملات فضایی عشایر با تأکید بر جریان مردم (موردمطالعه:زیست‌بوم بابادی باب ایل بختیاری)

صفحه 1-26
وحید ریاحی؛ فرزاد محمودیان؛ فرهاد عزیزپور

3.

مدل‌سازی فضایی عوامل مؤثر در تراکم ساختمانی (موردمطالعه: شهر همدان)

صفحه 27-46
عامر نیک پور؛ بهناز محمدیاری؛ محمد سلیمانی

4.

ارزیابی توان اکولوژیک برای تعیین پهنه‌های بهینۀ کاربری اراضی در مناطق حساس محیط‌زیستی (مطالعۀ موردی: محدودۀ شهر طالقان)

صفحه 47-70
مجتبی رفیعیان؛ مهران محمودی

5.

سنجش احساس امنیت اجتماعی و شناسایی پیشران‌های کلیدی مؤثر بر آن در فضاهای شهری (مطالعۀ موردی: روانسر؛ استان کرمانشاه)

صفحه 71-90
داود جمینی؛ هیمن شهابی

6.

نقش مؤلفه‌های اصلی شکل‌گیری رهیافت رشد هوشمند در توسعۀ پایدار سکونتگاه‌های روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان جیرفت)

صفحه 91-118
فرخ لقا بهادری امجز؛ علی اکبر عنابستانی؛ جمیله توکلی نیا

7.

شناسایی و تحلیل بازیگران اصلی و تأثیرگذار در حکمروایی خوب روستایی موردمطالعه: شهرستان اردبیل

صفحه 119-126
کیومرث خداپناه

8.

نقش عوامل ژئومورفولوژی و تغییر سیستم‌های مورفوکلیماتیک در شکل‌گیری و تحول الگوی سکونتگاه‌های انسانی در ایران مرکزی (پیرامون شیرکوه- یزد)

صفحه 137-162
محمد شریفی پیچون؛ علی شهریار؛ محمد حسین زارع


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب