1.

شناسنامه نشریه، سال سیزدهم، شماره 3، پیاپی 30، پاییز 1401


2.

ارزیابی میزان آمادگی برای به‌کارگیری فناوری بلاک‌چین در شرکت ملی گاز ایران

صفحه 1-23
حسن فارسیجانی؛ احمد اله کرم پور

3.

قیمت‎‍گذاری کاهشی محصولات فسادپذیر با تقاضای وابسته به قیمت و زمان و در نظر گرفتن دو بار تخفیف در طول دورۀ فروش (مطالعۀ موردی: فروشگاه‎‍های زنجیره‎‍ای افق کوروش)

صفحه 25-46
فرزاد بهرامی؛ آمنه جیحونی؛ علی ابراهیمی کردلر؛ حسین صفری

4.

طراحی شبکۀ توزیع دارو با استفاده از الگوریتم ژنتیک دوسطحی و کدینگ مبتنی بر اولویت (مطالعۀ موردی: شرکت پخش سراسری آدوراطب)

صفحه 47-75
محمد مهاجر تبریزی؛ زهرا خوجه؛ طوبیٰ درویش محمدی

5.

طراحی مدل ارزیابی عملکرد با رویکرد تولید پایدار در کلاس جهانی در صنعت خودرو

صفحه 77-98
محمد صابر قائم مقامی؛ عزت اله اصغری زاده؛ حسن فارسیجانی

6.

تحلیل عوامل مؤثر بر افزایش سهم بیمۀ عمر و پس‌انداز با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها

صفحه 99-135
فرهام سلیمانی؛ محمد صالح اولیاء؛ محمد مهدی لطفی؛ ابراهیم کاردگر

7.

رقابت در جمع‌آوری محصولات بازگشتی بین تولیدکننده و خرده‌فروش تحت سبزسازی و بهبود کیفیت محصولات در زنجیرۀ تأمین حلقه بسته

صفحه 137-158
محسن شهریاری؛ مریم غلامی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب