1.

سال سیزدهم، شماره 2، پیاپی 29، تابستان1401


2.

به‏کارگیری تکنیک تاپسیس و مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح چندهدفه برای انتخاب و تخصیص کارکنان ارشد به کارگاه‌های تولیدی براساس ترجیحات آنها

صفحه 1-21
حسن مقاره عابد؛ رضا بهمنش

3.

مدلسازی تأثیر استرس کووید19 و تاب آوری بر فرسودگی شغلی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی RBF، موردمطالعه شرکت های دانش بنیان

صفحه 23-43
صبا امیری؛ غلامحسین روشنی

4.

استراتژی‌های توسعۀ بازی‌های دیجیتال بومی؛ تلفیق رویکردهای تحلیل مضمون و برنامه ریزی ریاضی

صفحه 45-63
داریوش محمدی زنجیرانی؛ آرش شاهین؛ الهام محسنی

5.

مکان‌یابی نقطۀ تفکیک سفارش مشتری مبتنی بر گونه‌شناسی زنجیرۀ ‌تأمین

صفحه 65-82
علیرضا زارع؛ غلامرضا جمالی؛ مجید اسماعیل پور؛ داریوش محمدی زنجیرانی

6.

یک مدل جدید DEA شبکه‌ای فازی با اندازه‌های امکان و الزام برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم‌گیرنده با ارتباطات شبکه‌ای و داده‌های فازی (مطالعۀ موردی: صنعت برق ایران)

صفحه 83-119
حمزه پورباباگل؛ مقصود امیری؛ محمد تقی تقویفرد

7.

مدل‌سازی مسئلۀ زمان‌بندی تک‌ماشین با تولید دسته‌ای و خرابی تصادفی و حل آن به‌وسیلۀ روش شاخه و کران

صفحه 121-136
احسان ملائی؛ رامین صادقیان؛ پرویز فتاحی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب