1.

سال سیزدهم، شماره 1، پیاپی 28، بهار 1401


2.

مدلی جهت بهینه‌سازی عملکرد پردازش اطلاعات در زنجیرۀ تأمین مجازی، مبتنی بر اینترنت اشیا

صفحه 1-24
هانیه شامبیاتی؛ محسن شفیعی نیک آبادی؛ سیدمحمدعلی خاتمی فیروز آبادی؛ محمد رحمانی منش؛ سارا صابری

3.

ارائۀ یک مدل ریاضی کارآ برای مسئلۀ طراحی چیدمان تسهیلات در فضای پیوسته در یک سیستم تولید سلولی (مطالعۀ موردی: شرکت BATA)

صفحه 25-50
امیر محمد گل محمدی؛ مهدی مرادی گوهره؛ مهدی کرباسیان

4.

طراحی مدل برای کاهش انتشار گازهای گلخـانه‌ای در بخش انرژی برق با استــفاده از رویـکرد تلفیــقی برنامه‌ریزی خطی و پویایی‌شناسی سیستمی (مطالعۀ موردی: نیروگاه‌های برق ایران)

صفحه 51-77
مهدی نخعی نژاد؛ مهری عباسی؛ یحیی زارع مهرجردی؛ ابوالفضل اسدی زارچی

5.

ارائۀ مدل ساختاری تفسیری موانع به‌کارگیری فناوری بلاکچین در زنجیرۀ تأمین صنایع غذایی

صفحه 79-104
اکبر رحیمی؛ قاسم تقی زاده؛ سمیرا محمودآبادی

6.

ارائۀ مدل مقدار سفارش اقتصادی برای کالاهای رشدکننده با کیفیت ناقص و دارای تقاضای تصادفی

صفحه 105-127
رضا عباسی؛ حمیدرضا صداقتی؛ شکوفه شفیعی

7.

پیاده‌سازی الگوریتم بهینه‎‍سازی دسته میگوها برای مسئلۀ بالانس خطوط مونتاژ مدل‎‍های چندگانه با در نظر گرفتن اثر یادگیری و فراموشی کارگران

صفحه 129-152
احمد فریدانی فر؛ پروانه سموئی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب