1.

دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 56، زمستان 1401


2.

نگاهی دیگر به مثنوی دولرانی خضرخان امیرخسرو دهلوی

صفحه 1-18
مهدیه اسدی؛ بیژن ظهیری ناو؛ شکرالله پورالخاص

3.

بازنمایی طرح‌واره‌های قدرتی سلوک طریقت در حدیقه‌الحقیقه و تمهیدات

صفحه 19-36
زهرا علی پور؛ سید مهدی زرقانی؛ ارسلان گلفام

4.

معرفی قطعۀ منظومی از رسالۀ موسیقی منسوب به ابوالوفاء خوارزمی و بررسی درستی انتساب و تبار آن

صفحه 37-53
سهند سلطاندوست؛ مهدی کشاورز افشار؛ رضا افهمی

5.

بررسی و تحلیل اندیشه‌های جهان‌شناسانه در آثار ناصرخسرو

صفحه 55-70
مریم کسائی؛ رحمان ذبیحی؛ محمدتقی جهانی

6.

ضرورت تصحیحِ دوبارة دیوان غزالی مشهدی

صفحه 71-88
حسین اتحادی

7.

برخی از کاستی‌ها در رازهایی از گلشن راز

صفحه 89-100
یدالله نصراللهی

8.

عفات/ زعفات/ عرفات؟ بررسی ضبط و خوانِش واژه‌ای دخیل، در بیتی از حدیقةالحقیقه و تحلیل معناشناختی آن

صفحه 101-112
سید منصور سادات ابراهیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب