1.

شناسنامه


2.

بررسی مقایسه ‏ای نقش زنان در نزاع‏ های درون‏ خانوادگی اسطوره‏ های ایرانی و یونانی و رومی (برپایه شاهنامۀ فردوسی و متون اساطیری یونان و روم)

صفحه 1-20
امیرعباس عزیزی فر؛ زهرا قاسمی؛ وحید سبزیان پور

3.

روش‌شناسی نگارش تذکرة منظوم نوروز و جمشید اثر رشحة اصفهانی و بررسی دلایل دخالت داستان در تذکره

صفحه 21-36
آزاده فاضلی؛ مظاهر نیکخواه؛ محمد حکیم آذر

4.

تب تنگری یا بت تنگری؟ تحلیل دگرگونی‌های یک واژه و دگردیسی‌های روایت‌های تاریخی آن از چین تا ایران

صفحه 37-54
احمد رضایی جمکرانی؛ تهمینه بازدار

5.

فرضیۀ «باور به تأثیر بیان سخن در به حقیقت پیوستن آن» در فرهنگ ایرانی با تکیه بر شاهنامۀ فردوسی

صفحه 55-72
فریده وجدانی

6.

نسخه‌شناسی کهن‌ترین جامع روایات حماسۀ یتیم‌نامه و دیگر دست‌نویس‌های آن

صفحه 73-90
میلاد جعفرپور

7.

تأمّلی در ضبط و شرح چند بیت از سنایی غزنوی در حدیقةالحقیقة مصحَّح یاحقی و زرقانی

صفحه 91-110
سید منصور سادات ابراهیمی

8.

نکته‌هایی دربارة ارتباط سرنویس‌ها با ساخت داستان در شاهنامه و پیشنهادهایی برای گزینش بسامان‌تر

صفحه 111-126
نیلوفرسادات عبداللهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب