1.

شناسنامه3


2.

شناسایی ساختار جمعیت دو اندوفیت قارچی Fusarium sp. وThielavia sp. و فراوانی مکانی-زمانی آنها در بافت‌های مختلف شش گونة گیاه هالوفیت

صفحه 1-11
سهیلا آقائی درگیری؛ داود صمصام پور؛ مجید عسکری سیاهویی؛ عبدالنبی باقری

3.

بهبود تحمل به اتانول سویة صنعتی مخمر با ترکیبی از جهش‌زایی و مهندسی تکاملی

صفحه 13-28
فاطمه شیخی؛ خسرو رستمی؛ مهرداد آذین؛ محمدعلی اسدالهی؛ منصور ابراهیمی؛ پیام غیاثی

4.

تولید آنتی‌ژن پلی‌اپی‌توپی نوترکیب HPV16-E6: بررسی اثر سویه‌ها و شرایط محیطی متفاوت

صفحه 31-44
بهاره بهمنی؛ زهرا امینی بیات؛ محمد مهدی رنجبر؛ ناهید بختیاری؛ امیرحسن زرنانی

5.

جذب زیستی و بیوسنتز نانوذرات سرب توسط باسیلوس تروپیکوس جداشده از خاک‌های حاوی پسماندهای الکترونیکی در اصفهان

صفحه 45-69
فاطمه معینی؛ منیر دودی؛ زرین دخت امامی کرونی؛ مسعود فولادگر

6.

زیست‌توده‌های لیگنوسلولزی: منابعی تجدیدپذیر برای تولید اتانول زیستی

صفحه 71-95
سارا تولایی؛ شراره حریرچی؛ زهرا اعتمادی فر؛ محمد طاهرزاده

7.

تولید هیدروژن زیستی توسط میکروارگانیسم‌ها و آنزیم‌های خارج سلولی: انرژی پاک

صفحه 97-117
مهلا باقری؛ گیتی امتیازی؛ مریم جلیلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب