1.

متن کامل مقالات سال سی‎ و سوم، شماره پیاپی (88)، شماره چهارم، زمستان 1401


2.

در دوراهی تصمیم به فرزندآوری: واکاوی چالش‌های فردی و اجتماعی فرزندآوری در بستر باروری پایین در شهر اصفهان

صفحه 1-28
فریده شمس قهفرخی؛ عباس عسکری ندوشن؛ حسن عینی زیناب؛ علی روحانی؛ محمدجلال عباسی شوازی

3.

کاوش پدیدارشناختی بر شایستگی‌های پایۀ آموزگاران برای تحقق ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی

صفحه 29-48
فاطمه سادات موسوی ندوشن؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ محمد رضا نیستانی

4.

بررسی نگرش‌های برابری جنسیتی‌خواهانۀ دختران دانشجو و عوامل مرتبط با آن

صفحه 49-72
مرجان رشوند سرخکوله؛ زهرا میرحسینی

5.

رابطۀ انگیزۀ مشارکت در ورزش‌های همگانی و اضطراب اجتماعی اندام با مشارکت ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه‌های شهرستان خوانسار

صفحه 73-94
طاهره ندایی؛ راضیه شریفی

6.

نقش زنان در شادکامی خانواده: مطالعۀ کیفی در شهر یزد

صفحه 95-122
زهرا فلک الدین؛ مسعود حاجی زاده میمندی

7.

بررسی رابطۀ رهبری استثماری با عملکرد نوآورانه به‌واسطۀ نقش میانجی پنهان‎‍سازی دانش

صفحه 123-144
سیروس قنبری؛ حسین معجونی؛ محمود تعجبی

8.

شناسایی و ارزیابی محرکهای بروز طلاق عاطفی در میان زوجین تهرانی از دیدگاه متخصصان با رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیارۀ گروهی

صفحه 145-178
پروین ارباب زاده؛ شهلا کاظمی پور؛ سید رضا معینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب