1.

سال سیزدهم، شماره چهارم، زمستان 1401

صفحه 1-134

2.

ارائۀ یک یادگیرندۀ برخط رانش آگاه برای تشخیص ناهنجاری در داده‌های جریانی

صفحه 1-14
مریم آموزگار؛ بهروز مینایی بیدگلی؛ هادی فنایی؛ منصور رزقی

3.

انتقال هم‌زمان بی‌سیم اطلاعات و توان در شبکه‌ای از حسگر‌های سطحی بدن و کاشتنی با قید دما و پیش‌بینی هوشمند کانال

صفحه 15-28
صبا دهقانپور؛ مهدی مجیدی

4.

طراحی ‌‌‌کنترل‌کنندۀ TS فازی برای پایدارسازی هم‌زمان سیستم‌‌‌‌های غیرخطی

صفحه 29-44
نوید بهمنش فرد؛ پیمان کهن صدق؛ علیرضا خیاطیان؛ محمد حسن آسمانی

5.

کنترل ولتاژ و توان راکتیو در شبکه‌های توزیع با هماهنگی خازن و OLTC با استفاده از منطق فازی

صفحه 45-60
محدثه مختاری؛ مهدی قلی پور؛ رحمت الله هوشمند؛ عباس معرفت

6.

پیاده‌سازی مدارهای دیجیتال روی تراشه‌های سه‌بعدی با استفاده از الگوریتم تبرید شبیه‌سازی‌شده

صفحه 61-78
هیمن رحیمی؛ هادی جهانی راد

7.

تخمین پارامترهای موتور القایی سه‌فاز با استفاده از جریان یک‌فاز و الگوریتم بهینه‌سازی هریس هاوکس

صفحه 79-96
احمد شیرزادی؛ آرش دهستانی کلاگر؛ محمدرضا علیزاده پهلوانی

8.

انتقال سبک برای افزایش داده‌های آموزشی شبکه‌های کانولوشنی در شناسایی شعلۀ آتش

صفحه 97-114
محمود امین طوسی

9.

شناسایی آفلاین (غیر برخط) نویسنده با استفاده از داده‌های نامتجانس دستخط بر پایة یادگیری عمیق

صفحه 115-134
سید نادی محامد خسروشاهی؛ سید ناصر رضوی؛ امین بابازاده سنگر؛ کامبیز مجیدزاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب