1.

سال سیزدهم، شماره دوم، تابستان 1401

صفحه 1-114

2.

تشخیص مغناطیس‌دائم معیوب در یک ماشین سنکرون مغناطیس‌دائم با سیم‌پیچی دولایه با استفاده از تبدیل ‌بسته‌ای ‌موجک

صفحه 1-14
پدرام قصیری دربنده؛ محمد اردبیلی؛ مهدی علیاری شوره دلی

3.

تشخیص و جداسازی هوشمند عیوب موتورالقایی سیستم الکتروپمپ با استفاده از ترکیب داده

صفحه 15-26
سعید جورکش؛ جواد پشتان؛ حمیده جعفری

4.

برنامه‌‌ریزی ژنراتورهای سیار برای بهبود تاب‌آوری شبکه‌های توزیع

صفحه 27-38
حسین قاسمی؛ رضا محمدی چبنلو

5.

کنترل سیستم AVR با استفاده از کنترل‌کننده Fuzzy-PID با توابع عضویت بهینه شده

صفحه 39-50
صابر فلاحتی؛ سیدعباس طاهر

6.

هماهنگی بهینۀ رله‌های اضافه‌جریان جهتی در ریزشبکه‌ها با استفاده از الگوریتم PESA II

صفحه 51-64
پرویز امیدی بروجنی؛ سعید اباذری؛ محمد مدنی

7.

ارائۀ یک روش هوشمند به‌منظور مکان‌یابی خطا در خطوط کابلی AC با استفاده از ماشین یادگیری بی‌نهایت

صفحه 65-82
محمد رضایی؛ علی اکبر عبدوس؛ مهدی فرزین فر

8.

تخمین آنلاین حد پایداری ولتاژ به کمک سیستم استنتاج فازی - عصبی تطبیقی بهینه‌شده و تبدیل موجک مبتنی بر تحلیل مؤلفۀ اساسی

صفحه 83-102
امین قاقیش پور؛ امانگلدی کوچکی؛ مسعود رادمهر

9.

پیش‌بینی میان‌مدت بار مسکونی مبتنی بر انتخاب ویژگی به روش تحلیل اجزای مجاور

صفحه 103-114
ایمان بهادرنژاد؛ مجید معظمی؛ غضنفر شاهقلیان؛ بهادر فانی؛ مهناز هاشمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب