1.

سال سیزدهم، شماره اول، بهار1401

صفحه 120-1

2.

تشخیص هیجانات القاشده با تحریک شنوایی از سیگنال‌های EEG براساس شبکه‌های یادگیری عمیق

صفحه 1-18
سبحان شیخی وند؛ زهره موسوی؛ توحید یوسفی رضایی؛ شعله اعلایی

3.

مدل سخت‌افزاری برای نورون اتفاقی مبتنی بر پیوند تونل مغناطیسی در جریان‌های کمتر از جریان بحرانی

صفحه 19-26
عبداله امیرانی؛ کیان جعفری؛ محمدحسین معیری

4.

پیش‌بینی قطعی خطوط شبکۀ توزیع با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان برای بهبود تاب‌آوری

صفحه 27-38
مجتبی محسنی؛ غلام حسین ریاحی؛ زهرا مروج

5.

پوشش‌دهی اهداف و نواحی در شبکۀ حسگر بی‌سیم با استفاده از الگوریتم‌های تحلیلی و تکاملی در حل مسائل بهینه‌سازی

صفحه 39-54
محسن شیخ حسینی؛ سیدروح الله ثمره هاشمی

6.

کنترل خازن دینامیکی (DCAP) نوع باک به روش کنترل مبتنی بر پیشبینی مدل با الگوریتم بهینه‌سازی PSOبرای جبران دینامیکی توان راکتیو و هارمونیک

صفحه 55-70
وحید سوری؛ ابوالفضل حلوایی نیاسر؛ عباس کتابی

7.

تحلیل اتصالات عملکردی مغز براساس هم‌گامی فاز بین کانال‌های EEG: کاربرد در تحلیل الگوهای B-S در EEG نوزادان

صفحه 71-83
سجاد امیری؛ قاسم عازمی

8.

کنترل تطبیقی غیرمتمرکز ولتاژ و توزیع متعادل جریان در مبدل‌های باک موازی به کمک تقریبگرهای شبکۀ‌ عصبی موجک

صفحه 84-102
سجاد شجاع مجیدآباد؛ فاطمه فرجامی

9.

پایداری فرکانس پایین براساس طراحی بهینۀ کنترل‌کنندۀ فازی تناسبی – انتگرالی - مشتقی مرتبه کسری مبتنی بر الگوریتم ترکیبی هوشمند

صفحه 103-120
محمد اسلامی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب