1.

سال دهم، شماره چهارم، شماره پیاپی 39، زمستان 1401


2.

نقش تعدیلگر اندازه و عمر شرکت بر ارتباط بین مالکیت مدیریتی با محدودیت‌های نقدینگی و سرمایه‌گذاری

صفحه 1-24
امیر محمدزاده؛ سجاد بحری

3.

تخصیص بهینه دارایی با استفاده از رفتار سیکلی کالاهای اساسی؛ رویکرد رژیم سوئیچینگ

صفحه 25-46
محمدرضا رستمی؛ زاهره گدازگر

4.

داده‌کاهی متغیرهای نمایندۀ نقدشوندگی با استفاده از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی در بازار اوراق بهادار تهران

صفحه 47-66
ایرج اصغری؛ جواد شکرخواه؛ محمد مرفوع؛ محمد جواد سلیمی

5.

موانع حقوقی - قانونی تأمین مالی کارآفرینی فناورانه با رویکرد نهادی (یک پژوهش آمیخته)

صفحه 67-94
محسن مطیعی

6.

نقش ریسک سازمانی در رابطه بین مهارت‌های مدیرعامل با جریان نقد آزاد شرکت

صفحه 95-114
فهیمه کاظمی حاجی؛ محمد امری اسرمی؛ فاطمه جلالی

7.

به‌کارگیری روش فراترکیب در روش‌شناسی مدیریت ریسک عملیاتی بانکی

صفحه 115-132
حامد نادری؛ محمد علی رستگار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب