1.

شناسنامه


2.

راهکارهای یالوم در درمان اضطراب مرگ و مبانی فلسفی آن

صفحه 1-24
منوچهر شامی نژاد؛ حسین اترک؛ محسن جاهد

3.

معرفت عملی: یک ارزیابی زبانی

صفحه 25-40
محمدحسین محمدعلی خلج

4.

نسبتِ نقش ارزش‌های غیرمعرفتی و نقش شواهد در نظریه‌های علمی

صفحه 41-58
میثم محمدامینی

5.

بررسی تطبیقی فلسفۀ استعلایی کانت و پدیدارشناسی استعلایی هوسرل

صفحه 59-73
علی فتح طاهری؛ محسن جاپانی

6.

فیزیکالیسم، بنیادینگی و فیزیک جدید

صفحه 75-88
ابوتراب یغمائی

7.

نظریة تشابه ضرورت یا تکثر معانی امر ضروری در متافیزیک دلتا

صفحه 89-105
سیدامیرعلی موسویان

8.

مقایسۀ هستی‌شناسی اخلاق از دیدگاه جورج ادوارد مور و خواجه نصیرالدین طوسی

صفحه 107-120
محمدمهدی مشکاتی؛ مریم عسکری

9.

جستار در مقام روش ازمنظر لوکاچ و آدورنو

صفحه 121-136
مسعود علیا؛ نسترن صارمی

10.

بررسی تبیین برنامه‌ای در دفاع از واقع‌گرایی کورنل

صفحه 137-153
مهرشاد رضایی؛ سیدعلی کلانتری؛ امیراحسان کرباسی زاده

11.

چگونگی مواجهۀ هایدگر با هنر مدرن

صفحه 155-171
شمس الملوک مصطفوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب