1.

سال دهم، شماره پیاپی (32)، شماره‌ اول، بهار 1400


2.

تعلیق زندگی: بازنمایی خیانت زناشویی در فیلم‌های دهۀ 80 و 90 سینمای ایران

صفحه 1-22
حسین افراسیابی؛ عسل رضوی

3.

فهم نظام معنایی دانشجویان غیربومی از تجربۀ مصرف سیگار در دانشگاه (مورد مطالعه: دانشجویان غیربومی دانشگاه اصفهان)

صفحه 23-46
مریم بهارلوئی؛ میلاد ناصری؛ علی ربانی

4.

سازگاری روستاییان با تغییرات اقلیمی و ارتباط آن با عوامل اجتماعی (مطالعۀ موردی: روستاییان شهرستان بابلسر - استان مازندران

صفحه 47-70
صادق صالحی؛ زهرا پازوکی نژاد

5.

واکاوی فهم ادراک‌شدۀ زنان از آسیب‌های حوزۀ خانواده (مورد مطالعه: زنان شهر فسا)

صفحه 71-98
زهرا میرحسینی؛ زهرا کوه‌پیما رونیزی

6.

واکاوی الگوی رهبری دانش‌مدار در شرکت‌های دانش‌بنیان

صفحه 99-118
ُسمیه سالم؛ هادی تیموری؛ محمد حسین مشرف جوادی؛ علی شائمی برزکی

7.

بررسی عوامل مؤثر بر خشونت سیاسی با تأکید بر شکاف قومی (مطالعۀ موردی: استان آذربایجان غربی)

صفحه 119-147
سجاد معین فر؛ رضاعلی محسنی؛ علیرضا محسنی تبریزی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب