1.

پژوهشنامه روانشناسی مثبت، سال هفتم، شماره دوم ، پیاپی 26، تابستان 1400


2.

مدل شادی: یک مطالعه نظریه داده بنیاد

صفحه 1-16
مهرداد حاجی حسنی؛ فریده حاجی حسنی

3.

تأثیر آموزش بخشایش‌گری در مادران کودکان با اختلال نارسایی توجه - بیش‌فعالی بر اصلاح روابط والد – کودک

صفحه 17-32
رضا عباسعلیزاده رنجبری؛ رحیم بدری گرگری؛ خلیل اسماعیل پور

4.

اثربخشی آموزش مبتنی بر شفقت بر خودکارآمدی اجتماعی، تحمل پریشانی و خودانتقادی در دختران نوجوان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی

صفحه 33-48
نجمه حسینی مهر؛ نوشیروان خضری مقدم؛ سمیه پوراحسان

5.

پیش‌بینی معنای زندگی بر مبنای خوش‌‌بینی و سبک‌های شوخ‌طبعی

صفحه 49-60
کریم سواری؛ فاطمه فرزادی

6.

تأثیر رهبری امنیت‌مدار بر نشاط سازمانی با نقش میانجی روحیه در محیط کار

صفحه 61-72
اسما سوداگر؛ ناصر ناستی زایی

7.

نقش سرمایۀ روانشناختی بر توانایی حل مسئلۀ اجتماعی با میانجی‌گری ترجیحات فکری

صفحه 73-88
فهیمه عسکری؛ مهشید تجربه کار؛ افسانه توحیدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب