1.

نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی، سال سیزدهم، شماره دوم، شماره ترتیبی 25، پاییز و زمستان 1400


2.

دگردیسی پدیداری-گفتمانی در رابطۀ کلامی/بصری؛ با بررسی شعری دیداری

صفحه 1-20
محمد هاتفی

3.

سببیت در زبان فارسی (تحلیلی بر اساس دستور نقش و ارجاع)

صفحه 21-50
پریسا نجفی؛ جلال رحیمیان

4.

صفت فعلی در فارسی: حامل زمان یا نمود؟

صفحه 51-76
فاطمه بهرامی؛ مونا ولی پور

5.

اصطلاحات زبانی: گفتمانه‌هایی خلاق، برآینده از گسست ریزوماتیک

صفحه 77-94
هدیه حقیقی؛ حمیدرضا شعیری؛ زهرا ابوالحسنی چیمه

6.

نشانه شناسی فضای قدسی: رویکردی انتقادی به تولید فضا در آیین یارسان

صفحه 95-124
رحمان ویسی حصار

7.

محدودیت‌های واج‌آرایی در وام‌واژه‌های سه‌هجایی دارای توالی‌ سه‌همخوانی: رویکرد بهینگی

صفحه 125-142
حکیمه فنودی؛ عالیه کرد زعفرانلو؛ حیات عامری

8.

جمله‌های شبه‌مرکب در فارسی و راهبردهای ساخت آن

صفحه 143-164
فاطمه یگانه؛ فرهاد ساسانی

9.

تحلیل بهینگی تغییرات آوایی قیاسی در فعل‌های زبان فارسی

صفحه 165-188
فهیمه خداوردی؛ گلناز مدرسی قوامی؛ مجتبی منشی‌زاده

10.

ساخت نمود کامل در فارسی برپایۀ صرف توزیعی

صفحه 189-216
مزدک انوشه

11.

ماجرای پایان‌ناپذیر «فعل مرکب»: درآمدی به مفهوم‌شناسی و اصطلاح‌شناسی فعل غیربسیط در زبان فارسی

صفحه 217-236
مجتبی منشی‌زاده؛ احسان چنگیزی؛ بابک شریف


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب