1.

نشریه پژوهش های حسابداری مالی: سال سیزدهم ، شماره چهارم، 50، زمستان 1400


2.

تأثیر راهبرد تصاحب بر انگیزۀ گزارش تحریفآمیز سود در شرکتهای تصاحبشونده

صفحه 1-22
محمد حسنی

3.

ریسک عملیاتی، توان رقابت در بازار و سرعت دستیابی به اعتبار تجاری بهینه

صفحه 23-40
عباس افلاطونی؛ مهدی خزائی؛ زهرا نیکبخت

4.

نقش متنوع‌سازی استراتژی‌های برنامه‌ریزی مالیاتی در تبیین رابطه اجتناب مالیاتی با ریسک مالیاتی

صفحه 41-66
عبدالمجید قوت مند جزی؛ محمد عرب مازار یزدی؛ محمدحسین صفرزاده بندری

5.

تأثیر ساختار سهامداران بر نقدشوندگی سهام با تأکید بر نقش محدودیت مالی

صفحه 67-92
شکراله خواجوی؛ ثریا ویسی حصار؛ هاشم نصیری فر

6.

تأثیر رقابت در بازار محصول بر ارتباط بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی و اهرم مالی شرکت‌ها

صفحه 93-114
محمد علی سهمانی اصل؛ هاشم نصیری‌فر؛ ثریا ویسی حصار

7.

ارائه مدل خوانایی گزارشگری مالی مبتنی بر افشای مسئولیت اجتماعی، اخلاق حرفه‌ای و مدیریت لحن (لحن گزارشگری)

صفحه 115-138
روح اله وفایی پور؛ مصطفی قاسمی؛ عبدالرضا محسنی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب