1.

دوره 32، شماره 4 - شماره پیاپی (84)، زمستان 1400

صفحه 1-154

2.

آثار سرمایة اجتماعی بر دستیابی به امنیت غذایی در شرایط خشکسالی نمونة پژوهش: سکونتگاههای روستایی شهرستان دورود

صفحه 1-28
مسلم سواری؛ لیلا برفی زاده؛ زینب اسدی

3.

تحلیل و مدل‌سازی روابط بین دبی ماهانه و خصوصیات ژئومورفومتری حوضه‌ها نمونة پژوهش: حوضة آبریز کشف‌رود

صفحه 29-44
موسی عابدینی؛ فهیمه پورفراش زاده؛ مرتضی قراچورلو

4.

ارزیابی ریسک محیط‌زیستی سد جیرفت در مرحلة بهره‌برداری

صفحه 45-64
فاطمه بهادری امجز؛ مجتبی سلیمانی ساردو

5.

تخمین سطح سفره‌های آب‌ زیرزمینی متأثر از تغییرات کاربری اراضی با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای GRACE

صفحه 65-86
صیاد اصغری سرسکانرود؛ شیوا صفری؛ الهام ملانوری

6.

تجزیه و تحلیل روند تغییرات زمانی کیفیت منابع آب زیرزمینی با استفاده از آزمون ناپارامتری منکندال و روش تخمینگر شیب سن نمونة پژوهش: دشت یزد- اردکان

صفحه 87-106
محدثه ارشادحسینی؛ امیر رضا کشتکار؛ سیدموسی حسینی؛ علی افضلی

7.

پهنه‌بندی مناطق متأثر از ریزگردها در استان کرمانشاه

صفحه 107-134
محمد رضا همزه ای؛ محمد حسین بابایی؛ عبدالحمید پاپ زن

8.

بررسی تأثیرات مدیریت پسماند بر حفظ محیط روستایی شهرستان شاهین‌شهر و میمه

صفحه 135-154
اصغر نوروزی؛ بهروز قرنی آرانی؛ مریم عبدالحسینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب