1.

دوره 32، شماره 3 - شماره پیاپی (83)،پاییز 1400

صفحه 1-144

2.

ارزشیابی مسکن شهری برنامه‌ریزی‌شده در شهر تبریز از نگاه ساکنان

صفحه 1-30
عاطفه صداقتی؛ محمد تقی پیربابایی؛ فرشاد نوریان؛ حامد بیتی

3.

تحلیل محتوای مقاله‌های علمی‌پژوهشی حوزة کیفیت زندگی روستایی در ایران (بازة زمانی 1390-1398)

صفحه 31-46
سمانه میرعلیجانی؛ محمدامین خراسانی

4.

اثر استخراج سولفات سدیم بر رفتار فرایند بادی نمونة پژوهش: جنوب بخش ایوانکی شهرستان گرمسار

صفحه 47-66
مجید کریم پورریحان؛ ناصر مشهدی؛ اعظم بیگی

5.

چگونگی عملکرد گیاهان در تعدیل پارامترهای مؤثر بر آسایش حرارتی در فضای شهری نمونة پژوهش: دیوار سبز شهری در تهران

صفحه 67-80
مریم آزموده

6.

چرا بارش‌ها در جنوب و جنوب غرب ایران در ماه فوریه نسبت به سایر ماه‌های زمستان کاهش می‌یابد؟

صفحه 81-104
حسن لشکری؛ مهناز جعفری؛ زینب محمدی

7.

تدوین الگویی برای مدیریت مخاطرات طبیعی و پایداری نواحی شهری و روستایی نمونه: زمین‌لغزش در منطقة رودبار

صفحه 105-128
بهرام ایمانی

8.

تغییرپذیری نقش عوامل مکانی مؤثر بر بارش در ارتباط با تحولات دهه‌ای بارش سالانۀ ایران‌زمین

صفحه 129-146
حسین عساکره؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ فاطمه ترکارانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب