1.

دوره 32، شماره 2 - شماره پیاپی (82)،تابستان 1400

صفحه 1-134

2.

مسیریابی بهینة شبکة جاده‌ای با تأکید بر پارامترهای محیط طبیعی و بهره‌گیری از الگوریتم کمهزینهترین مسیر و سامانة اطلاعات جغرافیایی نمونة پژوهش: دلیجان- الیگودرز

صفحه 1-22
عارفه علی محمدی؛ علیرضا ایلدرمی؛ میر مهرداد میرسنجری؛ سحر عابدیان

3.

پیش‌درآمدی بر مقایسة مورفومتری و تأثیر مکانیسم شکل‌گیری بر مورفومتری فروچاله‌های گچی و آهکی

صفحه 23-44
حمیده غلام حیدری؛ مژگان انتظاری

4.

تلفیق نقشهسازی آلودگی هوا در برنامه‌ریزی کاربری اراضی نمونة پژوهش: شهرستان مبارکه

صفحه 45-66
رضا پیکانپور فرد؛ حسین مرادی؛ علی لطفی؛ سعید پورمنافی

5.

دیدگاه روستاییان حاشیة جنگل دربارة محیط‌زیست و ارتباط آن با وضعیت جنگل‌ها نمونة پژوهش: استان گلستان

صفحه 67-82
احمد بادآهنگ گله بچه؛ احمد عابدی سروستانی؛ محمد رضا محبوبی

6.

تحلیل فضایی و سطح‌بندی مناطق پانزده‌گانة کلان‌شهر اصفهان برمبنای توزیع آلودگی هوا

صفحه 83-102
همایون نورائی؛ سیدمحمد شکرانی

7.

بررسی فرسایش‌پذیری کرانه‌های رودخانة هفتچشمة قزوین با استفاده از تنش نزدیک کناره (NBS)

صفحه 103-118
محمدمهدی حسین زاده؛ ساره پاشا

8.

برآورد مراحل اصلی فنولوژی درخت پرتقال با استفاده از سنجش از دور نمونة پژوهش: باغ‌های جنوب شرق استان فارس

صفحه 119-134
علی هاشمی؛ حجت اله یزدان پناه؛ مهدی مومنی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب