1.

سال دوازدهم، شماره سوم، پاییز 1400

صفحه 1-120

2.

پیش‌بینی هم‌زمان وقوع ناپایداری گذرا و ناپایداری ولتاژ کوتاه‌مدت در شبکه‌های قدرت با به‌کارگیری سیستم هوشمند پایش سراسری

صفحه 1-18
محمود لشگری؛ سیدمحمد شهرتاش

3.

فلیت الویت‌دار: روشی برای افزایش قابلیت اطمینان شبکه‌های بر تراشه در برابر خطای نرم با در نظر گرفتن خطای چند - رخداد واژگونی

صفحه 19-32
زهرا شیرمحمدی؛ مجتبی فرمانی؛ هادی زمانی سبزی

4.

کنترل سرعت زاویه‌ای در موتور پله‌ای ترکیبی با استفاده از نامساوی ماتریس خطی

صفحه 33-50
فرهاد امیری؛ محمدحسن مرادی

5.

هماهنگی بهینۀ رله‌های اضافه‌جریان موجود در شبکه‌های توزیع متصل‌شده به ریزشبکه با استفاده از محدودساز جریان خطای ابررسانای اکتیو

صفحه 51-64
احمد غفاری؛ محسن صنیعی؛ مرتضی رزاز؛ علی رضا صفاریان

6.

به ‌دست ‌آوردن آستانۀ بهینۀ آشکارساز فیلتر ‌منطبق در حضور تداخلگر با کانال دارای محو‌شدگی تخت‌ فرکانسی

صفحه 65-72
ریحانه سادات حسینی؛ سید محمد صابرعلی؛ محمد فرزان صباحی

7.

بازآرایی بهینۀ شبکۀ توزیع در حضور تولید پراکنده با استفاده از الگوریتم تکاملی PSOGSA در چارچوب فازی

صفحه 73-86
شیوا امینی؛ ساسان قاسمی؛ جمال مشتاق

8.

ارزیابی ریسک سایبری سیستم اندازه‌گیری ناحیۀ گسترده در شبکه‌های هوشمند الکتریکی با استفاده از معیارهای میانگی الکتریکی

صفحه 87-100
مهراب نصرالهی؛ محمد شهرآئینی

9.

جلوگیری از وقوع انشعاب در ریزشبکه‌های اینورتری خودگردان با استفاده از تکنیک امپدانس مجازی

صفحه 101-120
بابک کیوانی؛ بهادر فانی؛ غضنفر شاهقلیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب