1.

سال دوازدهم، شماره دوم، تابستان 1400

صفحه 1-112

2.

بهینه‌سازی انرژی الکتریکی مصرفی براساس الگوهای رفتاری ساکنان در خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم داده‌کاوی با به‌کارگیری سیستم شبکه هوشمند و منابع انرژی تجدیدپذیر

صفحه 1-14
علیرضا رضائی؛ بهنام مرادی

3.

طراحی کنترل‌کنندة بهینه مقاوم برای سیستم تنظیم‌کنندة خودکار ولتاژ با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان پیوسته

صفحه 15-28
ابوالفضل ابراهیمی بالاسی؛ علیرضا صفا

4.

مکان‌یابی ایستگاههای شارژ خودروهای الکتریکی مبتنی بر موفقیت سفر آنها در شبکۀ حمل‌ونقل شهری

صفحه 29-40
پویا تدین رودی؛ مریم رمضانی؛ حمید فلقی

5.

بهبود قابلیت اطمینان و عمر باتری در شبکه‌های ارتباطی اینترنت اشیاء: چالش‌ها و راهبرد‌های مبتنی بر یادگیری ماشینی

صفحه 41-52
امین آذری؛ محسن نیک نژاد؛ محمود عباسی

6.

طراحی کنترل‌کنندة اجماع پیرو - پیشرو مقاوم بر مبنای LMI برای سیستم‌های چندعاملی تأخیردار با ماتریس‌های ضرایب نامعلوم

صفحه 53-64
وحید باقری؛ امیر فرهاد احیائی

7.

بهبود تشخیص خطا در حین نوسان توان در خطوط جبران‌سازی‌شدة سری با استفاده از سری تیلور

صفحه 65-76
زهرا مروج؛ روح الامین انصاری؛ علیرضا جدائی

8.

آشکارسازی اهداف کوچک در تصاویر مادون قرمز مبتنی بر الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات

صفحه 77-90
هادی شهرکی؛ اکبر زارع چاوشی

9.

طراحی کنترل‌کننده PID مرتبه کسری چندهدفه فراابتکاری برای سیستم TRMS

صفحه 91-112
ریحانه بهرامی پور اصفهانی؛ مهدی نصری؛ سید محمد طباطبائی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب