1.

شماره 37 متن زمستان 1400


2.

انواع تمثیل در ادبیات مانوی

صفحه 1-12
فرخ حاجیانی؛ خیراله محمودی؛ سمیه رنجبر

3.

ساحت‌‌های دلالی و رمزگانیِ تصویر جلد کتاب‌های نقد و نظریۀ ادبی

صفحه 13-30
مجاهد غلامی

4.

واکاوی نمودهایی از روایت تاریخ جایگزین در رمان‎ ‎تاریخی‎ ‎شاه بی‌شین

صفحه 31-46
حکیمه ایزدی؛ محمدرضا نجاریان

5.

ارزیابی تحلیلی پژوهش‌های حوزۀ مطالعاتی فن بیان در نشریۀ علمی فنون ادبی

صفحه 47-64
شیرزاد طایفی؛ سمانه منصوری آلهاشم

6.

تحلیل بلاغی آرایه‌های بیانی در نقیضه‌های میرزاعبدالله گرجی اصفهانی

صفحه 65-80
فائزه کوهی جید؛ قربانعلی ابراهیمی

7.

تحلیل و بررسی بن‌مایه‌ها و شبکه‌های تداعی در اشعار درکی قمی

صفحه 81-106
محمد رضا معصومی

8.

مقایسة ترتیب قصه‌های هفت‎ پیکر نظامی با هفت چاکرای یوگا

صفحه 107-124
سمانه جعفری

9.

غزل‌های ابوالقاسم حالت با تکیه‌بر جنبۀ فنون گفتمان معنایی

صفحه 125-140
محمّدامین احسانی اصطهباناتی؛ عنایت الله شریف پور؛ محمدرضا صرفی

10.

نوآوری‌های سبکی شعر در مکتب وقوع

صفحه 141-166
محمد صادق بصیری؛ نجمه حسینی سروری؛ نازنین رستمی زاده

11.

مطالعات ترجمه و ادبیات تطبیقی: ایده ای نویافته در مقامات حمیدی

صفحه 167-186
نیکو پریمی؛ مرتضی زارع برمی؛ رضا قنبری عبدالملکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب