1.

شماره 34 متن بهار 1400


2.

شیوه‌ها و شگردهای تأکید در شاهنامه؛ با تمرکز بر مطالعة داستان کاموس کشانی

صفحه 1-24
الهام فرمهینی فراهانی؛ حسن حیدری؛ علی صباغی

3.

واکاوی ترجمه‌های عین‌القضات همدانی در تمهیدات

صفحه 25-42
عزیزالله دباغی ورنوسفادرانی؛ سمانه فرهادی

4.

مطالعة برجسته‌ترین شگردهای بلاغی و بدیعی غزل عطار؛ بلاغت در خدمت انتقال مفاهیم عرفانی

صفحه 43-58
پروین رضائی

5.

کارکرد بلاغی و ساختاری آیۀ 17 سورۀ انفال در شرح التعرف و مرصادالعباد با رویکرد بینامتنیت

صفحه 59-76
تقی اجیه؛ فاطمه قادری

6.

شبکة واژگانی، صفت و قیدسازی‌های فریدون توللی در چارپاره‌های رها و نافه

صفحه 77-96
علی محمد محمودی؛ الهام رستاد

7.

استخدام پرورده، گونه‌ای نویافته در بلاغت فارسی

صفحه 97-114
مجید عزیزی؛ یاسر دالوند

8.

گره‌افکنی و بحران‌سازی در عناصر روایت رمان آناکارنینا

صفحه 115-128
محمدرضا نصر اصفهانی؛ مرضیه السادات فاطمی

9.

بررسی روان‌شناختی شخصیت فریدون و ضحاک براساس نظریة شخصیت آبراهام مزلو

صفحه 129-150
فخری زارعی؛ سیدکاظم موسوی؛ علی محمدی آسیابادی

10.

بهره‌گیری خلّاقانۀ مولانا از ویژگی ترکیبی زبان فارسی

صفحه 151-168
سید ناصر جابری اردکانی

11.

تحلیل جامعه‌شناختی ضعف صمیمیت عاطفی در تغزلات غنایی فرخی سیستانی

صفحه 169-186
امید ذاکری کیش


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب